• E-pasts info@agx.lv
 • Zvaniet mums +371 2999 0303

Noteikumi

Sūtījuma pieteikšana

Piesakot sūtījumu paņemšanu, KLIENTAM ir jānorāda:

 • Pilns pasūtījuma maksātāja nosaukums un reģistrācijas numurs
 • Sūtījuma paņemšanas adrese un nosūtītāja nosaukums
 • Lai atvieglotu kurjeram adreses atrašanu jānorāda korpusa numurs, stāvs, kabinets, nodaļa un durvju kods
 • Nosūtītāja kontakttālrunis, Vārds, Uzvārds
 • Sūtījuma vienību skaits, aptuvenais kopējais svars, nestandarta sūtījumiem jānorāda sūtījuma izmēri
 • Sagatavotā sūtījuma paņemšanas datums un vēlamais sūtījuma paņemšanas laika intervāls no … līdz … (saskaņā ar noteiktajiem paņemšanas laikiem konkrētajā adresē)
 • Pasūtījumu pieteikt atļauts tikai MAKSĀTĀJAM!
 • Nepamatotas kurjera izsaukšanas gadījumā (viltus kurjera izsaukums) var tikt piemērotas papildus izmaksas saskaņā ar spēkā esošo cenu lapu. Lai izvairītos no viltus izsaukumiem, lūdzam Jūs savlaicīgi mūs informēt par pasūtījumu atcelšanu, zvanot uz tālruni 29997520, vai sūtot informāciju uz e-pastu info@agx.lv. Nepieciešamības gadījumā, lūdzam Jūs atkārtoti veikt kurjera pieteikumu

Sūtījuma pieteikšanas laiks

Pieteikšanas laiks darba dienās Sūtījuma paņemšanas vieta Sūtījuma paņemšanas laiks darba dienās
1.zona līdz 15:05 Rīga 10:00 – 20:00**
Minimālais laika intervāls 2*stundas
*minimālais laika intervāls var tikt pagarināts atsevišķi vienojoties ar klientu
** sūtījuma paņemšana līdz 20:00 atsevišķi jāsaskaņo ar pārdošanas menedžeri
2.zona līdz 09:00 Pilsētas: Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis, Daugavpils, Dobele, Gulbene, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Krāslava, Kuldīga, Liepāja, Limbaži, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Saldus, Talsi, Tukums, Valmiera, Ventspils.
Novadi: Ādažu nov., Babītes nov., Baldones nov.,Carnikavas nov., Garkalnes nov., Inčukalna nov., Krimuldas nov., Ķekavas nov., Mālpils nov., Mārupes nov., Olaines nov., Ropažu nov., Salaspils nov., Saulkrastu nov., Sējas nov., Siguldas nov., Stopiņu nov.
09:00-17:00 Sūtījuma paņemšanu var veikt dienu iepriekš
3.zona līdz 09:00 Pārējā Latvijas teritorija 09:00-18:00 Sūtījuma paņmšanu var veikt dienu iepriekš

Klientu apkalpošana klātienē

Klientam ierodoties AGX Group terminālā, nodotot vai saņemot sūtījumu, ir jāievēro šāda kārtība:

Nododot sūtījumu

 1. Ja klients ir juridiska persona, tās pārstāvim jābūt līdzi sūtījumu manifestam

Saņemot sūtījumu

 1. Ja klients ir fiziska persona, tad saņemot sūtījumu , nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
 2. Ja klients ir juridiska persona, tad saņemot sūtījumu, nepieciešams sūtījuma ID numurs

Standarta sūtījumi

Standarta sūtījumu paņemšana

1. Kurjers paņem sūtījumus KLIENTA norādītajā adresē, ievērojot sekojošos norādījumus:

 • Uz norādīto sūtījumu paņemšanas laiku sūtījumam ir jābūt pilnīgi sagtavotam (piereģistrētam AGX Group Online sistēmā, iepakotam, aplīmētam un jābūt izdrukātam sūtījumu manifestam)
 • Sūtījumam jābūt iepakotam iepakojumā, kas sūtījumu piegādes laikā pasargā no bojājumiem. Trauslām precēm jāizmanto papildus iekšējais iepakojums (papīrs, putuplasts, burbuļplēve). Klients uzņemas atbildību par pakas satura bojājumiem, ja pakas ārējais iepakojums sūtījuma transportēšanas laikā nav ticis bojāts.Īpašas uzmanības sūtījumiem papildus iekšējam iepakojumam, jāpievieno īpašas uzmanības marķējums. Atgādinam, ka īpašas uzmanības marķējumam ir tikai informatīvs raksturs.
 • Ja Jūs vienu un to pašu iepakojumu izmantojat vairākas reizes, lūdzu pārliecinaties, ka uz iepakojuma nav palikušas vecas uzlīmes.

2. Nododot sūtījumus, sūtītājs, nedrīkst nepamatoti aizkavēt kurjeru.

3. Kurjeram ir tiesības nepieņemt sūtījumu šādos gadījumos:

 • Sūtījums neatbilst standarta parametriem
 • Sūtījums nav marķēts
 • Sūtījuma iepakojums nav piemērots sūtījuma transportēšanai

4. Pārvadāšanai netiek pieņemti:

 • Priekšmeti vai vielas, kas sava sastāva vai iepakojuma dēļ var kļūt bīstami darbiniekiem, sasmērēt, vai sabojāt citus sūtījumus
 • Narkotiskās un psihotropās vielas
 • Ieroči, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas
 • Cigaretes, alkohols un citas akcīzes preces virs likumdošanā noteiktā apjoma
 • Dzīvnieki, dzīvnieku vai cilvēku orgāni, materiāli bioloģiskām vai medicīniskām pārbaudēm
 • Ātri bojājošās preces, kā arī preces, kurām nepieciešams speciāls temperatūras režīms
 • Nauda (jebkurā valūtā), čeki, vērtspapīri, sertifikāti
 • Dārglietas, dārgmetāli, juvelierizstrādājumi, antikvariāts, mākslas darbi, pulksteņi, paklāji, kažokādas, ādas un citi ādas izstrādājumi, kuru vērtība pārsniedz 500 EUR par vienību
 • Citas preces, kuru vērtība pārsniedz 10 000 EUR

Standarta sūtījumu piegāde

 1. Sūtījums tiek piegādāts uz sūtītāja norādīto saņemšanas adresi saņēmējam
 2. Kurjers nodrošina sūtījumu izkraušanu sūtījumiem, kuru katra svars nepārsniedz 30.5 kg. Gadījumos, kad kurjers veic sūtījuma izkraušanu ar kopējo svaru virs 30, bez saņēmēja palīdzības, klientam tiek piemērota papildus maksa par kraušanas darbiem saskaņā ar spēkā esošo cenu lapu.
 3. Sūtījuma piegādes brīdī saņēmējs kurjera klātbūtnē novērtē ārējo iepakojumu. Bojāta ārējā iepakojuma gadījumā saņēmējam ir jāveic atzīme kurjera POD (Proof of delivery). Bojātu vai trūkstoša sūtījuma gadījumā, pēc saņēmēja pieprasījuma var tikt sastādīts akts par konstatētu bojājumu vai iztrūkumu
 4. Saņēmējs pieņemot sūtījumu, nedrīts nepamatoti aizkavēt kurjeru. Dīkstāves gadījumā var tikt aprēķināta papildus maksa par dīkstāvi saskaņā ar spēkā esošo cenu lapu.
 5. Kurjeram nav jāpārbauda sūtījuma satura atbilstība preču pavadzīmei – rēķinam, vai citiem sūtījumam pievienotiem dokumentiem, kā arī nav jāgaida, kamēr to izdarīs saņēmējs. Gadījumā, ja sūtītājs ir informējis rakstiskā veidā AGX Group drabinieku, par preču nodošanu konkrētam saņēmējam, kurjera pienākums ir šo sūtījumu nodot.
 6. Sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu, kad saņēmējs ir parakstījis kurjera POD (Proof of delivery). Ja saņēmējs atsakās norādīt savu vārdu , uzvārdu, atsakās parakstīt POD, sūtījums saņēmējam netiek izsniegts.
 7. Nepiegādātais sūtījums tiek nogādāts atpakaļ uz AGX Group terminālu, un par nepiegādi tiek informēts sūtītājs.

Nestandarta sūtījumi

 • Paka vai palete, kas ir lielāka par standarta izmēriem 1.2×0.8×1.75 m
 • Palete, kuras svars ir lielāks par 750 kg
 • Palete vai paka, kuras iepakojums nenodrošina pakas vai paletes saturēšanos kopā, vai apdraud citu sūtījumu drošu piegādi
 • Sūtījumi, kuru iepakojums neaptver visu pakas saturu.

Nododot nestandarta sūtījumu, kurš neatbilst sūtījumu pārvadāšanas noteikumiem Sūtītājs ir materiāli atbildīgs:

 • Par tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti citu AGX Group klientu sūtījumiem
 • Par zaudējumiem, kas nodarīti AGX Group īpašumam
 • Par kaitējumu, kas nodarīts AGX Group darbiniekiem

Satura pārbaude

Tiesības veikt sūtījuma satura pārbaudi:

 • Nododot sūtījumu AGX Group pārvadāšanā, Jūs piekrītat, ka mēs, vai jebkura Valsts iestāde, ieskaitot muitu un drošības iestādes drīkst atvērt un pārbaudīt Jūsu sūtījumu visā sūtījuma pārvadāšanas laikā, saskaņā ar Pasta likuma 14. un 26. panta nosacījumiem
 • Sūtījuma satura pārbaude tiek veikta izvēles kārtībā, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka sūtījumā ir aizliegti priekšmeti, vielas vai dzīvnieki, saskaņā ar Pasta likuma 24. punktā minēto aizliegto priekšmetu un vielu sarakstu.
 • Sūtījuma satura pārbaude notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 493 “Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem.

Atbildība

AGX materiālā atbildība par sūtījumiem

AGX Group ir materiāli atbildīgs par sūtījumiem, kas nodoti pārvadāšanai.

AGX Group ir atbrīvota no materiālās atbildības par sūtījuma nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu, kuram par cēloni ir bijusi nepārvarama vara.

AGX Group neatbild:

 • Par tādu sūtījuma satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri AGX Group nodoti pārvadāšanai slēgtā veidā un kurus piegādājot, sūtījuma ārējais iepakojums ir neskarts un piegādes brīdī saņēmējs nav ierakstījis piezīmi vai sastādījis aktu par bojātu sūtījumu .
 • Par netiešiem zaudējumiem, kas nosūtītājam vai saņēmējam radušies sakarā ar sūtījuma nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu, kā arī aizkavēšanos ceļā.
 • Par sūtījuma nepiegādāšanu sūtījuma saņēmējam, ja sūtījums satur pārvadāšanai aizliegtus priekšmetus .
 • Par sūtījuma konfiskāciju saskaņā ar Valsts iestāžu lēmumiem
 • Par muitas iestāžu amatpersonu un muitas brokeru rīcību, kas saistīta ar sūtījumu atmuitošanu

Pretenziju pieteikums

Pretenziju pieteikums jāiesniedz 6 mēn. laikā no sūtījuma nosūtīšanas dienas, kā noteikts Pasta likuma 53. pantā.

Personas, kurām ir tiesības uz Pretenziju pieteikuma kompensāciju

Tiesības saņemt Pretenzijas pieteikuma kompensāciju ir AGX Group klientam, ja pēc Pretenzijas pieteikuma iesniegšanas ir atzinums par kompensācijas izmaksu.