• E-pasts info@agx.lv
  • Zvaniet mums +371 2999 0303

Saņemšana

  1. Nododot sūtījumus saņēmējam, personai, kas pieņem sūtījumu, sūtījuma pavaddokumentā (POD) ir salasāmi jāieraksta savs vārds un uzvārds, piegādes laiks un jāparakstās. Ja sūtījuma pavaddokuments (POD) ir elektroniskā formātā, šajā punktā norādītos sūtījumu pieņemošās personas datus ieraksta kurjers, saņēmējs ar parakstu apliecina norādītos datus.
  2. Sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu, kad saņēmējs vai viņa pilnvarots pārstāvis pieņem sūtījumu un parakstās sūtījuma pavaddokumentā (drukātā vai elektroniskā formātā).
  3. Saņēmējam ir pienākums saņemšanas laikā, kurjera klātbūtnē, novērtēt sūtījuma iepakojumu. Ja sūtījums ir bojāts, saņēmējam ir tiesības sūtījumu nepieņemt, vai arī pieņemot sūtījumu pavaddokumentā ir jānorāda, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts. AGX Group neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz sūtījuma, vai tā satura bojājumiem, ja sūtījuma saņemšanas laikā nav konstatēti sūtījuma iepakojuma bojājumi, vai arī tas nav piefiksēts sūtījuma pavaddokumentā (POD).
  4. Ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu vai arī norādītajā adresē netiek atrasts norādītais saņēmējs, AGX Group informē Nosūtītāju.
  5. Saņēmējam ir jāizkrauj tie sūtījumi, kuru izkraušanai ir nepieciešama izkraušanas tehnika.
  6. Kurjeram ir tiesības negaidīt, kamēr sūtījums tiks pieņemts, ja gaidīšanas laiks pārsniedz 15 min.